14-02-2018
Brak raportu dobowego - co zrobić?

Raport dobowy powinien być drukowany każdego dnia. Biuro Księgowości Jelenia Góra KOALA radzi co zrobić, jeśli z jakiegoś powodu raport dobowy nie został wydrukowany.

Każdego dnia po zakończonej sprzedaży i nie później niż przed jej rozpoczęciem następnego dnia raport dobowy powinien być wydrukowany, chyba że tego dnia nie było sprzedaży. W takim wypadku nie trzeba go drukować.

Na następny dzień, po tym kiedy nie wykonano raportu dobowego, należy to uczynić przed rozpoczęciem sprzedaży. Na koniec dnia (o ile była sprzedaż), trzeba wydrukować kolejny raport dobowy. Będą 2 raporty dobowe posiadające taką samą datę, ale różniące się numerem.

Taki raport dobowy musi być dołączony do rozliczenia za dzień poprzedni (jeśli prawidłowo wystawiony raport powinien mieć datę ostatniego dnia miesiąca, to musi on być rozliczony w tym samym miesiącu, a nie w kolejnym miesiącu, kiedy to został on wydrukowany).

Bardzo ważne, aby obrót z tej sprzedaży został uwzględniony w ewidencji sprzedaży za okres rozliczeniowy, kiedy miała miejsce faktyczna sprzedaż.

Księgowość Jelenia Góra zachęca do kontaktu i skorzystania z profesjonalnych usług w zakresie księgowości.

Księgowość Jelenia Góra KOALA, tekst o tym co zrobić, jeśli nie został wydrukowany raport dobowy

do góry