10-04-2018
Działalność bez rejestracji

Księgowość Jelenia Góra KOALA zaprasza na krótki artykuł. Dziś dowiesz się na czym dokładnie polega prowadzenie działalności bez rejestracji.

Od 30 kwietnia zacznie obowiązywać ustawa zwana jako prawo przedsiębiorców, która dopuszcza możliwość prowadzenia działalności bez jej rejestracji w określonych przypadkach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców mówi, że za działalność gospodarczą nie uznaje się działalności wykonywanej przez osobę fizyczną, której przychód należny z jej prowadzenia w żadnym miesiącu nie jest wyższy niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia - 1050 zł (połowa z kwoty minimalnego wynagrodzenia - 2100 zł) oraz która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

W związku z tym taka osoba nie jest zobowiązana do:

  • zgłoszenia działalności na formularzu CEIDG-1;
  • prowadzenia ewidencji lub ksiąg rachunkowych;
  • dopełnienia formalności związanych z rejestracją płatnika składek.

Księgowość Jelenia gÓRA koala poleca artykuł o działalności prowadzonej bez konieczności rejestracji.

Jest to przywilej dla osób, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W każdej chwili osoba korzystająca z tego rozwiązania ma prawo złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dzięki temu prowadzony interes zostanie uznany za działalność gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Nie mogą skorzystać z tej korzyści przedsiębiorcy prowadzący spółki cywilne.

W miesiącu kiedy to przychód przekroczy ustawowe 50% minimalnego wynagrodzenia, działalność   staje się działalnością gospodarczą od dnia kiedy nastąpiło przekroczenie danej wartości, a osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenie formularza CEIDG-1 w terminie 7 dni od dnia przekroczenia limitu. W działalności, która nie jest zarejestrowana przychodem są kwoty należne, nawet jeśli nie zostały one faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

 

do góry