09-10-2017
Formy Opodatkowania

Zakładasz działalność gospodarczą i zastanawiasz się nad wyborem korzystnej formy opodatkowania? Chcesz zmienić obecną formę opodatkowania? Która będzie najlepsza? Najlepiej zasięgnąć rady u specjalistów z Biura Księgowości KOALA.

Należy pamiętać, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają znacznie więcej możliwości form opodatkowania do wyboru niż osoby prawne.

Biuro Rachunkowe Jelenia Góra KOALA przedstawia rodzaje form opodatkowania.

Przy wyborze formy opodatkowania dobrze jest znać wskaźniki ekonomiczne związane z działaniem firmy. Na początku warto oszacować wielkość spodziewanych przychodów, wydatków (kosztów uzyskania przychodu, także kosztów związanych z prowadzeniem księgowości).

Wybór formy rozliczenia powinien wiązać się z:

 • profilem prowadzonej działalności
 • rozmiarem firmy
 • wysokością spodziewanych przychodów i kosztów.

Zmiana formy opodatkowania podczas roku podatkowego nie jest możliwa, dlatego tak ważne jest, aby decyzja o wyborze formy rozliczenia była dobrze przemyślana.


Formy opodatkowania dochodów działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przy zakładaniu przedsiębiorstwa trzeba wybrać dogodną formę opodatkowania podatkiem PIT.

Jest to ważna decyzja która wiąże się z wysokością podatku jaki będzie płacił przedsiębiorca oraz wpływał na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych.

Podstawowa forma opodatkowania dochodu polega na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Można również wybrać opodatkowanie według jednolitej stawki wynoszącej 19% lub jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania:

 • ryczałt od podatków ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach, czyli według skali podatkowej lub według  jednolitej (19% stawki), od zryczałtowanych form opodatkowania.

W przypadku zastosowania skali podatkowej lub 19% stawki, podatek obliczany jest od wysokości dochodu tj. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania.
Opodatkowanie ryczałtem - podatek obliczany jest od przychodu, czyli koszty uzyskania przychodu nie mają wpływu na wysokość podatku.
Przy opodatkowaniu kartą podatkową na wysokość podatku nie ma wpływu ani wysokość przychodu, ani koszty jego uzyskania, dzieję się tak ponieważ podatek ustalany jest decyzją organu podatkowego.

Ogólne zasady z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej

Jest to podstawowa forma opodatkowania. W przypadku kiedy w ustawowym terminie nie zostanie złożony wniosek lub oświadczenie o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania lub o wyborze opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, należy rozliczać się w następujący sposób.

Podatek PIT trzeba zapłacić od uzyskanego dochodu.

Od przychodu z prowadzonej działalności należy odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty uzyskuje się w ewidencji - podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych.

Zryczałtowane Formy Opodatkowania:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek obliczany jest od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania.

Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności:

 • 20% - od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów (wolny zawód jest to działalność wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy, a także nauczycieli)
 • 17% - od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym.
 • 8,5% - od przychodów z działalności usługowej, w tym od przychodów  z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • 5,5% - od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej
 • 3% - od przychodów z działalności usługowej w dziedzinie handlu, działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Ta forma opodatkowania wymaga prowadzenia ewidencji przychodów z prowadzonej działalności.

Karta Podatkowa

Rozliczanie się w formie karty podatkowej kierowane jest do podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej, usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Tą formą można opodatkować m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie, usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów p zawartości alkoholu powyżej 1,5%), działalność rozrywkową usługi transportowe (prowadzenie taksówki), wolny zawód.

Warunki jakie należy spełnić, aby móc wybrać tę formę opodatkowania:

 • Prowadząc działalność nie można korzystać z usług innych firm (z pominięciem usług specjalistycznych),
 • Zatrudniać osób na umowę zlecenie, umowę o dzieło do prac związanych z Twoją działalnością.
 • Można zatrudniać pracowników na umowę o pracę, ale należy pamiętać o limitach zatrudnienia przy poszczególnych rodzajach działalności.
 • Współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie, ale może pracować razem z podatnikiem.

Wysokość podatku zależna jest od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność.

Podatek CIT
 
Podatek dochodowy od osób prawnych - podatek przeznaczony do rozliczeń dla osób prawnych oraz niektórych jednostek nie mających osobowości prawnej.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, zobowiązuje do płacenia podatku CIT. W Polsce obowiązują stawki CIT, które wynoszą 15% i 19%.

Stawka 15% podatku CIT obejmuje firmy, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą nienależnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie oraz firmy rozpoczynające działalność w pierwszym roku podatkowym. Pozostała część przedsiębiorców objęta jest stawką 19%.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna są podwójnie opodatkowane. Najpierw podatek od osiągniętego dochodu płaci spółka jako osoba prawna (CIT), a następnie opodatkowany już zysk spółki dzielony jest pomiędzy wspólników, którzy również muszą zapłacić swój podatek dochodowy (PIT).

 

Biuro Księgowe Jelenia Góra KOALA zachęca do skorzystania z usług profesjonalistów. Doskonali fachowcy w dziedzinie księgowości są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-15.30. Skontaktuj się się telefonicznie: +48 601 837 677, +48 782 020 635 lub mailowo: alakow@onet.eu

do góry