03-04-2018
Jakie są różnice między środkiem trwałym, a wyposażeniem? Księgowy z Jeleniej Góry informuje.

Biuro Rachunkowe Jelenia Góra KOALA zaprasza na krótki wpis.
W rozliczeniu jakie trzeba dokonać, oprócz środków pieniężnych trzeba także uwzględnić inne składniki jak np. przedmioty czy też urządzenia, które posiadają określoną wartość. Musi się zatem znaleźć tam towar znajdujący się w magazynie, wszystkie samochody służbowe, komputery, urządzenia, meble i wiele innych rzeczy.

Środki trwałe

Dokumentem, który wskazuje na to jakie składniki majątku można uznać za środki trwałe przy spełnieniu odpowiednich warunków to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym dokumentem, środkami trwałymi są przedmioty oraz urządzenia, które są zarówno wyprodukowane samodzielnie, jak i nabyte oraz są własnością lub współwłasnością danego podatnika. Ważnym również warunkiem jest to, że w momencie przyjęcie ich do użytkowania muszą one być kompletne (nie mogą to być półprodukty) z przeznaczeniem do użytku „od zaraz”.

Do środków trwałych w przedsiębiorstwie należą: budynki, maszyny, urządzenia, narzędzia specjalistyczne, środki transportu, a także inne przedmioty spełniające określone w ustawie kryteria.

Kolejnym warunkiem jest również to, że przewidywany okres użytkowania środków trwałych musi być dłuższy niż rok, a jego użytkowanie musi być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Księgowy Jelenia Góra KOALA poleca artykuł o różnicach między środkiem trwałym, a wyposażeniem

Wyposażenie

Kwestie związane z wyposażeniem uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia Ksiąg Przychodów i Rozchodów z dnia 26.08.2003 r. Według tego dokumentu wyposażeniem są rzeczowe składniki majątku, które służą wykonywaniu działalności gospodarczej, lecz nie zostały zaliczone do środków trwałych z powodu niespełnionych kryteriów.

Z rozporządzenia wynika także, że w ewidencji należy uwzględnić również przedmioty, których wartość przekracza 1500 zł netto. Wyposażenie nie posiada kryterium czasowego, a więc można do niego zaliczyć przedmioty, których użytkowanie będzie trwało krócej niż rok. W przypadku kiedy to wartość początkowa przedmiotu nie przekracza 1500 zł - nie może być on ujęty w ewidencji wyposażenia z powodu nie spełnienia określonych warunków.

Jak widać środki trwałe oraz wyposażenie są to dwie odrębne grupy składników majątku firmy. Trzeba je rozróżniać i dobrze rozumieć różnice między nimi, a wszystko po to aby ewidencja składników majątku firma była wykonana poprawnie ponieważ jest to podstawa do rozliczenia podatku dochodowego.

do góry