11-12-2017
Kompensata - co to takiego?

Biuro Rachunkowości Jelenia Góra KOALA zaprasza na krótki artykuł.

W przypadku kiedy obie strony transakcji są jednocześnie dłużnikami i wierzycielami wobec siebie, każda ze stron może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Można tak zrobić w przypadku kiedy to przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku. Obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem albo przed innym organem państwowym.

Kompensata jest bezgotówkową formą rozliczenia. Nie jest to jednak forma zapłaty, ani barter. Kompensaty nie można także wybrać jako formy płatności na fakturze. W momencie potrącenia obie wierzytelności są nawzajem umarzane do wysokości wierzytelności niższej. Kompensata wierzytelności dotyczy tylko zobowiązań dla których, upłynął termin płatności określony w umowie.

Potrącenie wykonuje się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie i działa ono wstecz od czasu kiedy jest to możliwe. Dokument ten może mieć formę pisemną lub ustną, najważniejsze jest to, aby druga strona została o tym fakcie poinformowana.

W przypadku kiedy u danego kontrahenta istnieje kilka wierzytelności, potrącający powinien sam wskazać w oświadczeniu, co dokładnie zostaje umorzone.

Masz pytania? Szukasz wiarygodnego biura rachunkowości? Wybierz Biuro Księgowości Jelenia Góra KOALA i śpij spokojnie!

Księgowość Jelenia Góra KOALA, tekst o tym czym jest kompensata

do góry