17-10-2017
Przedsiębiorca na wcześniejszą emeryturę?

Biuro Rachunkowe Jelenia Góra KOALA zaprasza na krótki wpis.

Wśród osób mających możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę znacznie przeważają przedsiębiorcy. Dlaczego tak się dzieje?

Wysokość emerytury przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy płacą zupełnie inne składki niż osoby pracujące na etacie. Podstawą wymiaru składek dla działalności pozarolniczej jest zadeklarowana kwota nie mniejsza niż 60% prognozowanej przeciętnej pensji miesięcznej, przyjętej do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.
Wyższa emerytura

Osoby prowadzące działalność gospodarczą dostaną więcej pieniędzy, gdy będą opłacać składki wyższe niż obowiązujące minimum. Roczna podstawa wymiaru składek nie może być większa od kwoty równej 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku. Przedsiębiorca może opłacać wyższe składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, ale do czasu przekroczenia trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
Więcej informacji: ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).

Księgowość Jelenia Góra KOALA serdecznie zaprasza do skorzystania z usług profesjonalnego biura rachunkowego.

 

do góry