14-11-2017
Środki Trwałe - co to?

W poniższym wpisie Biuro Rachunkowe Jelenia Góra KOALA wyjaśnia czym są środki trwałe.

Art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych  mówi o tym, że środki trwałe stanowią własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w przyjęcia do użytkowania.

Środkami trwałymi są:

  • budowle, budynki oraz lokale, które są odrębnymi własnościami,
  • środki transportu, maszyny i urządzenia,
  • inne przedmioty których prognozowany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, a które są związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub też umowy.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione, aby konkretny składnik mógł być środkiem trwałym.

Do najbardziej popularnych środków trwałych należą: sprzęt komputerowy, samochody, motocykle, mieszkania i domy.

Księgowy Jelenia Góra KOALA, tekst wyjaśniający czym są środki trwałe

Amortyzacja Środków Trwałych

Amortyzacja to zaliczenie środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne. Rozpoczyna się ją od miesiąca następnego po miesiącu, w którym podatnik składnik majątku do ewidencji środków trwałych. Odpisy dokonywane są od wartości początkowej środka trwałego w oparciu o roczną stawkę określoną w klasyfikacji środków trwałych.

Księgowość Jelenia Góra KOALA serdecznie poleca swoje usługi i zaprasza do współpracy!

do góry