24-04-2018
Ulga prorodzinna

W dzisiejszym artykule Biuro Rachunkowe Jelenia Góra KOALA odpowiada na pytania związane z ulgą na dziecko. Sprawdź czy Tobie również ona przysługuje!

Ulgę prorodzinną rozlicza się od podatku w zeznaniu rocznym. Mogą z niej skorzystać: rodzice sprawujący władzę rodzicielską; rodzina zastępcza na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą; opiekunowie prawni, jeśli dziecko z nimi mieszkało.

Ulga nie przysługuje rodzicom biologicznym, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich oraz opiekunowie prawni, z którymi nie mieszka dziecko.

Forma opodatkowania

Z ulgi na dziecko ma prawo skorzystać przedsiębiorca rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych w formularzu PIT-36.

Podatnik rozliczający się przez podatek liniowy (PIT-36L) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) nie może skorzystać z rozliczenia ulgi na dziecko w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku kiedy przedsiębiorca posiada przychody z innych źródeł takich jak: umowa o pracę lub zlecenie, będzie można rozliczyć również ulgę na dziecko.

Biuro Rachunkowości Jelenia Góra KOALA poleca artykuł o uldze prorodzinnej

Wysokość ulgi prorodzinnej

Wychowując jedno dziecko również można skorzystać z ulgi na dziecko, jednak trzeba spełnić pewne warunki:

  • 112 000 zł - suma dochodów podatnika i małżonka nie może przekroczyć tej kwoty, jeśli podatnik pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy;
  • 112 000 zł - dochód podatnika samotnie wychowującego dziecko nie może przekroczyć tej kwoty;
  • 56 000 zł - dochód nie może przekroczyć tej kwoty, jeśli podatnik nie jest w związku małżeńskim lub był związku małżeńskim przez część roku.

Kwota ulgi

W zeznaniu rocznym za 2017 rok podatnik może odliczyć ulgę na dziecko w wysokości:

92,67 zł za miesiąc (1 112,04 zł w skali roku) - jest to kwota ulgi jaka przysługuje na pierwsze dziecko;
92,67 zł za miesiąc (1 112,04 zł w skali roku) - jest to kwota ulgi przysługująca na drugie dziecko;
166,67 zł miesięcznie (2 000, 04 zł w skali roku) - jest to kwota ulgi przysługująca na trzecie dziecko;
225 zł miesięcznie (2 700 zł w skali roku) - jest to kwota ulgi ja ka przysługuje na czwarte i kolejne dziecko.

Roczna kwota odliczenia dotyczy obojga rodziców. Należność może być podzielona na równe części lub w dowolnej proporcji. Takie rozwiązanie nie dotyczy jednak małżeństw w separacji,a także związków, gdzie osoba pozbawiona została praw rodzicielskich lub przebywa w więzieniu.

Rodzice dwójki i więcej dzieci mają prawo do skorzystania z ulgi bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Biuro Księgowe Jelenia Góra KOALA przypomina, że rozliczenia ze skarbówką należy dokonać do 30.04.2018 roku.

do góry