21-11-2017
Urlop Okolicznościowy

Biuro Rachunkowe Jelenia Góra KOALA zaprasza na nową aktualność o urlopie okolicznościowym. Sprawdź czy możesz się o niego starać?

Urlop okolicznościowy jest to szczególny sposób na uzyskanie dodatkowych dni wolnych, jednak prawo do niego mają pracownicy którzy znaleźli się w określonych sytuacjach życiowych takich jak np. narodziny dziecka,  ślub czy też śmierć bliskiej osoby.

Zasady przyznawania urlopu okolicznościowego wynikają z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Wynagrodzenie za taki urlop liczone jest tak dni przepracowane. Osobom, które nie wykorzystają takiej formy urlopu nie przysługuje ekwiwalent.

Pracodawca udziela urlopu okolicznościowego na podstawie wniosku, czasem dodatkowo wymagany jest dokument: odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu zgonu.

Wymiar urlopu okolicznościowego:

2 dni: ślub pracownika, narodziny dziecka pracownika, zgon i pogrzeb małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.
1 dzień urlopu: ślub dziecka pracownika, zgon i pogrzeb (siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka pracownika lub innej osoby, która była utrzymywana przez pracownika lub nad którą sprawował on opiekę.

Pracownik, który może ubiegać się o urlop okolicznościowy w wymiarze 2 dni może wnioskować o udzielenie go w częściach (każdy dzień oddzielnie). Trzeba jednak pamiętać, aby był to termin związany z konkretnym wydarzeniem w celu np. załatwienia potrzebnych formalności czy też przygotowania ceremonii. W przypadku wybrania terminu niezwiązanego z wydarzeniem, prawo do niego przepada.

Biuro Księgowe Jelenia Góra KOALA zachęca do skorzystania z bogatej oferty usług i częstego odwiedzania strony, na której cyklicznie pojawiają się interesujące aktualności.

Biuro Księgowe Jelenia Góra KOALA, tekst o urlopie okolicznościowym

 

do góry