06-03-2018
Z czym wiąże się zamknięcie działalności gospodarczej?

Księgowość Jelenia Góra KOALA prezentuje wszystko co trzeba wiedzieć o następstwach zamknięcia działalności gospodarczej.

Zamknięcie przedsiębiorstwa sprawia, że zostaje ono wykreślone z rejestru firm. Pozostaje jedynie zapis o tym, że istniała i kto ją prowadził. Nie ma jednak możliwości na to, aby realizować działania, transakcje z tym podmiotem. Nie można także wystawiać dokumentów finansowych jak faktury czy też rachunki.

Zamknięcie działalności gospodarczej jest jednorazowe i nieodwracalne. Zamknięta firma nie może zostać wznowiona, istnieje jednak opcja założenia nowej działalności.

Księgowy Jelenia Góra KOALA poleca wpis o konsekwencjach zamknięcia działalności gospodarczej

Za niezamknięte rozliczenia oraz niespłacone zobowiązania pełną odpowiedzialność ponosi dotychczasowy przedsiębiorca. Tak, więc kredyty, abonamenty, których nie można zakończyć przed upływem terminu, przedsiębiorca zobowiązany jest spłacać z prywatnych środków pieniężnych. Koszty nie mogą zostać nigdzie zaksięgowane ponieważ firma już nie istnieje w związku z tym stają się one kosztami prywatnymi.

Przedsiębiorca, który zamyka swoją działalność otrzymuje status osoby bezrobotnej. Ma więc możliwość rejestracji w urzędzie pracy. W przypadku kiedy wszystkie składki ZUS były do tej pory prawidłowo odprowadzane, ma możliwość uzyskać zasiłek dla osób bezrobotnych. Jeśli sytuacja przedsiębiorcy jest bardzo skomplikowana może on również ubiegać się o pomoc w MOPSie.

Biuro Księgowości Jelenia Góra KOALA zaprezentowała w dużym skrócie konsekwencje związane z zamknięciem działalności gospodarczej. KOALA zachęca do współpracy i powierzenia finansów firmy w ręce profesjonalistów oraz życzy samych sukcesów w sferze biznesowej.

do góry