Księgowy Jelenia Góra – Nasze usługi

Zapraszamy do zapoznania sie z szerokim wachlarzem usług, które świadczy nasze biuro rachunkowe Jelenia Góra, którego siedziba mieści się przy ul. Kraszewskiego 3 / 4 w niedalekiej odległości od Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Dokładną lokalizację naszego biura księgowego znajdziesz w zakładce kontakt.

KSIĘGI HANDLOWE

 • zakładanie Zakładowego Planu Kont,
 • analiza źródłowych dokumentów księgowych,
 • dekretacja dokumentów na odpowiednie konta syntetyczne i analityczne,
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich rejestrów księgowych,
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji, np. dla środków trwałych,
 • sporządzanie niezbędnych sprawozdań statystycznych itp.,
 • sporządzanie i kontrola poprawności deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie i sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat.

 

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji,
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dotyczących:
  • podatku dochodowego od działalności gospodarczej,
  • podatku dochodowego od zatrudnionych pracowników PIT-4,
  • podatku VAT,
  • podatku od umów cywilno-prawnych i innych.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • pomoc w rejestracji działalności,
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT 28,
 • sporządzanie deklaracji VAT 7,
 • prowadzenie innych spraw związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością.

POMOC W ZAKŁADANIU FIRMY

 • pomoc w wyborze formy opodatkowania,
 • rejestracja działalności w Ewidencji Działalności Gospodarczych,
 • rejestracja w Urzędzie Skarbowym (NIP-1, VAT-R),
 • rejestracja w ZUS,
 • wpis do KRS,
 • uzyskanie zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS i US.

INNE USŁUGI

 •  rejestracja w ZUS nowo przyjętych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę z przyjmowanymi pracownikami,
 • sporządzanie kartotek pracowniczych,
 • sporządzanie i wysyłanie drogą internetową miesięcznych deklaracji ZUS,
 • obsługa kontroli US i ZUS,
 • drukowanie przelewów na podatki i ZUS,
 • pomoc w sporządzaniu pism urzędowych,
 • rozliczenie roczne właściciela firmy.

 

do góry