Biuro rachunkowe z Jeleniej Góry – Współpraca

Współpraca rozpoczyna się od podpisania partnerskiej umowy pomiędzy Klientem, a Biurem Rachunkowym KOALA. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w pełnym zakresie reprezentujemy Klienta przed wszystkimi urzędami. W imieniu Klienta sporządzamy i składamy deklaracje do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz prowadzimy korespondencję z właściwymi urzędami.

W terminie do 10 dnia następnego miesiąca Klient dostarcza do biura rachunkowego komplet dokumentów za poprzedni miesiąc (kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów, wyciągi bankowe, itp.), niezbędnych do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji oraz deklaracji podatkowych.

Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie Biura Rachunkowego i oddawane są Klientom po zamknięciu roku podatkowego i sporządzeniu wymaganych sprawozdań, deklaracji podatkowych oraz złożeniu ich w odpowiednich urzędach.
 

Księgowość Jelenia Góra

Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!

Zapraszamy do współpracy
do góry